Náš závod

SDH Medlešice

Hasičský útok, který se koná na hrázi rybníka.

U Průšků

Pravidla-útoku: proveden tzv."starým způsobem"-sbalené hadice na určeném místě, vodu bude nutné nasát z rybníka-hladina cca 1 - 1,5m pod úrovní stříkačky- nutno použít vývěvu

Postup

-na hrázi se umístí stříkačka na určené místo

-na určené místo se položí hadice - 2 ks sacích hadic, 3ks B , rozdělovač, 2 ks proudnice , 4 ks C

-každý si vezme do ruky 0,3l sklenici s pěnivým mokem-vyjma strojníka-ten limonádu, či jiný nápoj

-na startovní pokyn vypijí soutěžící nápoj (štafetovým způsobem jeden po druhém) a teprve až je sklenice u všech prázdná-běží každý na svoji pozici (startuje se stříkačka)

Občerstvení zajištěno-něco na zub a na žízeň též po celou dobu až do večerních hodin, kdy po skončení soutěže pokračujeme za doprovodu hudby v hodnocení výsledků soutěžních výkonů.


další foto naleznete na našem facebookovém profilu sdh medlešice ;) 

https://www.facebook.com/SDHMedlesice/